POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > O nama > Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Korisni linkovi:

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja. Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja. Obavlja inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom i tvrtki koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i strjeljiva. Nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. Utvrđuje posebne uvjete građenja, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva. Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti. Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave. 

 
 

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.