POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Policijske postaje > I. policijska postaja Rijeka

I. policijska postaja Rijeka

Mjesto: Rijeka

 
 
Telefon: 051/335-234, 051/ 430-619

Faks: 051/430-630
 
 
 
Teritorijalna nadležnost:
Uži centar Grada Rijeke do Rječine na istoku i željezničkog kolodvora na zapadu; dio Drenove i Škurinja do naselja Tibljaši; dio Podmurvica.


Područje I. policijske postaje Rijeka prostire se na površini od oko 120 km2, a nastanjeno je s približno 44.000 stanovnika.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Alen Perušić.