POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Policijska postaja Čabar

 
 
 
Adresa: Zaobilaznica 1
 
Telefon: 051/439-310
 
Faks: 051/439-320
 
 
Teritorijalna nadležnost:
Grad Čabar sa naseljima Bazli, Brinjeva Draga, Crni lazi, Čabar, donji Žagari, Fažonci, Frbežari, Gerovo, Gorači, Gornji Žagari, Hrib, Kamenski Hrib, Kozji Vrh, Kranjci, Lautari, Lazi, Makov Hrib, Mali Lug, Mandli, Okrivje, Parg, Plešce, Podstene, Požarnica, Prezid, Prhci, Prhutova Draga, Pršleti, Ravnice, Selo, Smrečje, Smrekari, Sokoli, Srednja Draga, Tropeti, Tršće, Vode, Kraljev Vrh, Vrhovci, Zamost, Gerovski Kraj.

Područje Policijske postaje Čabar prostire se na površini od oko 280 km2, a nastanjeno je s približno 3 .800 stanovnika.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Krunoslav Jakoplić.