POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Policijska postaja Rab

 
Mjesto: Rab
 
 
Telefon: 051/439-810; 051/724-092
 
Faks: 051/439-820
 
 

Teritorijalna nadležnost:
Grad Rab sa naseljima Rab, Barbat na Rabu, Banjol, Mundanije, Palit, Kampor, Supetarska Draga; općina Lopar.


Područje Policijske postaje Rab prostire se na površini od 109,73 km2, a nastanjeno je s približno 9.400 stanovnika.

Policijskom postajom rukovodi načenik Stjepan Boban.