POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Rupa

Postaja granične policije Rupa

Mjesto: Šapjane
 
 
Telefon: 051/439-350, 051/732-202
 
Faks: 051/439- 367
 

Teritorijalna nadležnost:
Granica s Republikom Slovenijom u dužini granične crte od oko 51 kilometar, od granice s Policijskom upravom istarskom do granice s Policijskom postajom Čabar.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Neven Abramović..