POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Policijske postaje > Postaja aerodromske policije Rijeka

Postaja aerodromske policije Rijeka

Mjesto: Omišalj

Adresa: Hamec 1


Telefon: 051/439-589; 051/842-231

Broj faxa : 051/439-550
 

 

Teritorijalna nadležnost:
Postaja se nalazi u Zračnoj luci Rijeka na području općine Omišalj na otoku Krku.


Ustrojena je kao specijalizirana policijska postaja za obavljanje poslova aerodromske policije na stalnom međunarodnom graničnom prijelazu I. kategorije na Zračnoj luci Rijeka u Omišlju.

Postajom rukovodi načelnik Zoran Gavrić.