POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Kontakt-policajci I. policijske postaje Rijeka


U I. policijskoj postaji Rijeka djeluje kontakt-policija, a postajno područje podijeljeno je na 11 kontaktnih područja, i to: 
 
I. kontakt-područje – Obuhvaća područje Gradske tržnice sa pripadajućim ulicama, Demetrova, Zagrebačka, Verdijeva, Riva Boduli, Vatroslava Lisinskog, I. Henckela, Bačvarska, Jedrarska, Veslarska, Matije Gupca, Uljarska, A.Butorca, Ribarska M.Trnine, L. Matačića, I. Zajca, Kazališni park, Venzelova, Gat Karoline Riječke, putnički terminal, Riva do križanja s Trg Republike Hrvatske, dio Trg B. Jelačića.
 
 • Kontakt-policajac – Iljo Kopić 
 • Telefon: 051/430 619, 335 234

 

 
II. kontakt-područje –Obuhvaća područje ulica  Trg RH, Fiumara, Scarpina, Adamićeva, Jadranski trg, Korzo, Kruža, Dolac, Frane Kurelca, Frane Supila, Ivana Dežmana, Žrtava Fašizma, Školjić, Vodovodna, Marina Držića, Šime Ljubića, Slogin Kula, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Marka Marulića, Sokol Kula, Stara vrata, Užarska, Ivana Grohovca, Pavlinski trg, Poštanski prolaz, Đure Šporera, Trg I. Klobučarića, Agatićeva, A.Colonnella, Trg Grivica, Ante Starčevića.
 • Kontakt-policajac – Bojan Žagar
 • Telefon: 051/430 619, 051/335 234

 

 
III. kontakt-područje – Obuhvaća područje Bečko pristanište, De Franceschijev gat, Istarsto pristanište, Adamićev gat, Riva do križanja s Trgom 111. Brigade, Trg 111. Brigade, Zananova, Splitska, Zadarska, Trpimirova, Trg Žabica, Krešimirova do križanja s Ul. Beli Kamik, Beli Kamik, Erazma Barčića, Pape I. Pavla II, Ciottina, Kapucinske stube, S. V. Čiće do ul. Pomerio.
 
 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/430 619, 051/335 234

 

 
IV. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Pomerio, S. V. Čiče do ul. Pomerio, Studenska, M.Albaharija, Senjskih uskoka, Laginjina, I. Marinkovića, Hauszmanov trg, Finderlove stube, I. Rendića, Omladinska J. Račića, Uspon I.Tomee, S. M. Remsa.
 
 • Kontakt policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/430 619, 051/335 234

 

 
V. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Budimpeštansko pristanište, Orlandov Gat, Krešimirova od Ul. Beli Kamik do Ul. Cambierieva, Trg Kralja Tomislava, N. Cara, A. Manzonija, B. Polića, Brajda F. la Guardia, I. Filipovića, Kalafati, V. Cara Emina do križanja s Ul. J. Završnika, R. K. Jeretova, 1. Maja, Z. Petranovića, S .Vidulića,  G. Bruna, Fućkovo.
 • Kontakt policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/430 619, 051/335 234

 

                   
VI. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica dio Praškog pristaništa, Visinov gat, Krešimirova od križanja s Ul. Cambierieva do br. 52, Cambierieva, Zatvoren prolaz, V. C .Emina do križanja s J. Završnika, J. Završnika, Potok, S. Vončine, Dr. F. Kresnika, Obitelji Duiz, dio Ul. B. Branchetta,  dio U. Vukovarske, dio Ul. Uspon I.Tomee i R. Tomšića, Kraška, Velebitska, M. B. Radune.
 
 • Kontakt policajac – Željko Jurković
 • Telefon: 051/430 619, 051/335 234

 

 
VII. kontakt područje – Obuhvaća područje ulice Osječka do križanja s čvorom Škurinje, desna strana Ul. R. Tomšića, C. Ilijassicha, Lipa, A. Mihića, Mihačeva draga, Porečka, Rastočine, Jelićeva, Lukačićeve stube.
 
 • Kontakt policajac –  nije popunjeno
 • Telefon: 051/430 619, 051/335 234


 

VIII. kontakt područje – Obuhvaća područje ulica Osječka od čvora Škurinje, Škurinjska cesta, Tibljaši do granice s II. policijiskom postajom Rijeka, Škurinjskih boraca, Put lovrakini, I. L. Ribara, Drežnička, Save Vukelića, 22. lipnja, Budicinova, Škurinjskih žrtava, Sadska, Negrijeva, S. J. Bujkove, Milana Rustanbega i 19. udarne divizije.
 
 • Kontakt policajac – Igor Kovačević
 • Telefon: 051/430 619, 335 234

 

 

IX. kontakt područje  – Obuhvaća područje ulica Tizianova, Baštijanova, Kozala, Ukmanove stube, R. Boškovića, F. Prešerna, S. Bačića, B. Milanovića, A. Mamića, Mići Voljak, Volčićev trg, P.Kobeka, Brašćine i dr..

 

 • Kontakt policajac – Eduard Ughetti
 • Telefon: 051/430 619, 335 234
 

X. kontakt područje –Obuhvaća ulice Kalvarija, Trinajstićeva, Šet. V. Nazora, Lorenzov prolaz, Stari Voljak, Uspon V. Bukovca, Brajšina, M. R. Franelića, V. Novaka, A. Kovačića, O. Valića, Kapitanovo, Kvarnerska, Drenovski put do streljane, Internacionalnih Brigada, Pulac, Žakalj.
 
 • Kontakt policajac – Damir Šepčić
 • Telefon: 051/430 619, 335 234

 

 
XI. kontakt područje –Obuhvaća područje Donje Drenove, odnosno Ul. Drenovski put do raskrižja sa Ul. Cvijetna, Cvetkov trg, dio ulice Stanka Frankovića, dio ulice Ivana Žorža, ulice Kampanja i Goranska kao i područje Gornje Drenove i dr., te područje Gornje Drenove, odnosno Ul. Kuznminački put, Mugarićka, Put k igralištu, Orešje, Lubanjski uspon, Grohovski put i dr.
 
 • Kontakt policajac – Dalibor Mulc
 • Telefon: 051/430 619, 335 234

 

Policijski službenik za prevenciju - ANTONIJA FERENČAK

Telefon: 051/430-636