POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Kontakt-policajci Policijske postaje Krk

Korisni linkovi:
Na području Policijske postaje Krk djeluje 7 kontaktnih područja, i to:
 
I. kontakt-područje – grad Krk
 
 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210

 

II. kontakt-područje – općina Punat
 
 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210

 

III. kontakt-područje – općina Baška
 
 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210


 

IV. kontakt-područje – općina Vrbnik
 
 • Kontakt-policajac – Tihomir Trstenjak
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210

 

V. kontakt područje – općina Malinska – Dubašnica
 
 • Kontakt policajac – Mario Stanić
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210

 

VI. kontakt područje - općina Omišalj
 
 • Kontakt policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210

 

VII. kontakt područje – općina Dobrinj
 
 • Kontakt policajka – nije popunjeno
 • Telefon: 051/439 239
 • Faks: 051/439 210