POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Kontakt-policajci Policijske postaje Opatija

 

Na području Policijske postaje Opatija kontakt-policija djeluje u sklopu sedam kontaktnih područja i to:
 
I. kontakt-područje – grad Opatija - istočni dio, Volosko
 • Kontakt-policajac –  nije popunjeno
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 

II. kontakt-područje  - grad Opatija (centar)
 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 

III. kontakt-područje - grad Opatija (Slatina - Punta Kolova)
 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 
IV. kontakt-područje – mjesta Ika i Ičići

 • Kontakt-policajac – nije popunjeno
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 

V. kontakt-područje – mjesto Matulji
 • Kontakt-policajac – Stanislav Pepić
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 

VI. kontakt-područje – mjesto Lovran
 • Kontakt-policajac – Marijan Kordiš
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 

VII. kontakt-područje – mjesto Mošćenička Draga

 • Kontakt-policajac Goran Marić
 • Telefon: 051/710 111
 • Faks: 051/710 020

 

Policijska službenica za prevenciju i koordinaciju radom kontakt-policije -  Marina Sverić

 • Telefon: 051/710 111, 710 106
 • Faks: 051/710 020