POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova

 

Sjedište Inspektorata:  Rijeka, Fiorella la Guardia 13

Telefonski brojevi:

 • 051/430-435          tajnica
 • 051/430-435          voditelj Inspektorata unutarnjih poslova
 • 051/ 430-424         faks
   
 

Inspekcija zaštite od požara i eksploziva 
 

Sjedište Inspekcije: Rijeka, Fiorella la Guardia 13
 
 Adresa za dostavu pošte: Policijska uprava primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara i eksploziva,
                                             Rijeka, Fiorella la Guardia 13
 
Radno vrijeme: radnim danom od 7.30 do 15.30 sati

Telefonski brojevi: 
 • 051/430-435          tajnica
 • 051/430-439          voditelj Inspekcije
 • 051 430-424          faks
 • 051/430-431, 430-433, 430-434, 430-436, 430-437, 430-443, 430-448, 430-449  inspektori

Zaštita od požara 
 • Izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara
 • Izdavanje ptvrde o usklađenosti projektne dokumentacije sa zakonima iz područja zaštite od požara
 • Izdavanje odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova


Proizvodnja i promet opasnih tvari  

 • Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
 • Izdavanje odobrenja za izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja 
   

Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova
 

Sjedište Inspekcije:   Rijeka, Fiorella la Guardia 13

Adresa za dostavu pošte: Policijska uprava primorsko-goranska, Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova, Rijeka, Žrtava fašizma 3

Radno vrijeme: radnim danom od 7.30 do 15.30 sati 

Telefonski brojevi: 

 • 051/430-435                      tajnica
 • 051/430-514                       voditeljica Inspekcije
 • 051/430-513; 430-547     inspektori
   


Zaštitarski poslovi

 • Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
 • Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
 • Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
 • Izdavanje Potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike, koji se koriste za prijevoz/prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
 • Prijave za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova tjelesne i tehničke zaštite

 
Detektivski poslovi

 • Izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva 
 • Izdavanje detektivske iskaznice
 • Zamjena isprave
 • Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje detektivskih poslova