POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Statistika

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2018. godine

 

Pokazatelji za 2017. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2017. godine

 

Pokazatelji za 2016. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2016. godine

Pokazatelji za 2015. godinu

Pokazatelji za prvo polugodište 2015. godine

 

Pokazatelji za 2014. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2014. godine

Pokazatelji za 2013. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2013. godine

Pokazatelji za 2012. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2012. godine

 

Pokazatelji za 2011. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2011. godine

 

Pokazatelji za 2010. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2010. godine

 

Pokazatelji za 2009. godinu 

Pokazatelji za prvo polugodište 2009. godine

 

Pokazatelji za 2008. godinu

 

Pokazatelji za prvo polugodište 2008. godine