POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Obveze iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.)

Obveze iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.)

 * Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).

Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016.), obavještavamo da načelnik i zamjenik načelnika, te predstavnici naručitelja Policijske uprave primorsko-goranske nisu u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom.

PLAN NABAVE  ZA 2018. GODINU